De volgende stap in jouw carrière

Medewerker Kwaliteit, Arbo & Milieu (KAM)

De KAM Medewerker is samen met de KAM coördinator verantwoordelijk voor het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieuprestaties binnen een organisatie. De KAM medewerker speelt een cruciale rol in het implementeren en handhaven van het KAM-beleid (Kwaliteit, Arbo & Milieu) en zorgt ervoor dat de organisatie voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving op deze gebieden. De KAM medewerker werkt nauw samen met verschillende afdelingen en medewerkers binnen de organisatie om een cultuur van continue verbetering en bewustwording op het gebied van KAM te bevorderen.

Taken en verantwoordelijkheden:

Implementeren en uitvoeren van het KAM-beleid: 

 • Je stelt in samenspraak met de KAM coördinator het KAM-beleid op en zorgt voor een effectieve implementatie in de gehele organisatie. Je identificeert risico’s en ontwikkelt procedures en richtlijnen om deze risico’s te beheersen en te verminderen.

Audits en inspecties uitvoeren:

 • Je voert interne audits en inspecties uit om te controleren of de organisatie voldoet aan de gestelde KAM-normen, wet- en regelgeving en interne procedures. Je identificeert afwijkingen en adviseert over mogelijke verbeteringen.

Opleiding en training:

 • Je verzorgt trainingen om bewustzijn en kennis op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu te vergroten. Je zorgt ervoor dat medewerkers op de hoogte zijn van relevante regelgeving en procedures en stimuleert een proactieve houding ten aanzien van KAM.

Incidentonderzoek:

 • Bij incidenten, ongevallen of milieuschade ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van gedegen onderzoek. Je analyseert de oorzaken, stelt rapporten op en adviseert de KAM coördinator over preventieve maatregelen om herhaling te voorkomen.

Compliance-monitoring

 • Je houdt toezicht op naleving van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu. Je volgt ontwikkelingen in de regelgeving en past in samenspraak met de KAM coördinator interne procedures aan om te voldoen aan nieuwe eisen.

Samenwerking en communicatie:

 • Je werkt nauw samen met afdelingshoofden en medewerkers, om KAM-doelstellingen te bereiken. Je fungeert als aanspreekpunt op het gebied van KAM en bevordert open communicatie over KAM-onderwerpen.

Rapportage en documentatie: 

 • Je verzamelt en analyseert gegevens met betrekking tot KAM-prestaties en stelt rapporten op voor het management. Je zorgt voor een juiste documentatie en archivering van relevante KAM-documenten en zorgt ervoor dat deze toegankelijk zijn voor medewerkers.

Continue verbetering:

 • Je initieert en begeleidt verbeterprojecten op het gebied van kwaliteit abo milieu

Functie-eisen voor een KAM Medewerker

Opleiding en kennis

 • Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau in een relevante richting, zoals Kwaliteitsmanagement, Milieukunde, Arbeid en Organisatie of vergelijkbaar. Goede kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

Ervaring

 • Bij voorkeur enige ervaring in een vergelijkbare rol, waarbij kennis en ervaring met KAM-systemen en –processen, een pluspunt zijn.

Analytisch vermogen

 • Het vermogen om complexe situaties en gegevens te analyseren en te interpreteren, en om op basis daarvan verbeteringsvoorstellen te doen. Goed in staat zijn om risico’s te identificeren en passende maatregelen te nemen.

Communicatieve vaardigheden

 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden om effectief te kunnen communiceren met verschillende interne stakeholders op verschillende niveaus. Het vermogen om technische informatie begrijpelijk over te brengen naar niet-technische collega’s.

Probleemoplossend vermogen

 • Het vermogen om problemen te identificeren, te analyseren en op te lossen op een gestructureerde en pragmatische manier. In staat zijn om proactief te handelen en passende maatregelen te nemen om herhaling van problemen te voorkomen.

Samenwerking:

 • Goede teamspeler die goed kan samenwerken met collega’s op verschillende niveaus en in verschillende functies. In staat zijn om anderen te inspireren en te motiveren om een cultuur van continue verbetering en KAM-bewustzijn te bevorderen.

Organisatorische vaardigheden

 • Het vermogen om werkzaamheden goed te plannen, te organiseren en prioriteiten te stellen. In staat zijn om deadlines te halen en onder druk te werken.

Integriteit en verantwoordelijkheid

 • Het tonen van professioneel gedrag, het handhaven van vertrouwelijkheid en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen werkzaamheden. Het naleven van ethische normen en waarden.

Wat bieden wij je naast een marktconform salaris

 • Open en informele werksfeer;
 • 8% vakantiegeld;
 • Eindejaarsuitkering;
 • Aanstellingspremie;
 • Aanwezigheidspremie;
 • 24 verlofdagen per kalenderjaar;
 • Bedrijfspensioenregeling;
 • 36-urige werkweek;
 • Opleidingsmogelijkheden;
 • Uitzicht op een vast contract;
 • Actieve personeelsvereniging met leuke uitjes

Meer informatie

Voor meer informatie over deze boeiende en uitdagende functie kun je contact opnemen met Hans Blaak, operationeel manager op telefoonnummer 0252-241800.

Je kunt hier ook direct solliciteren of informatie opvragen

Wil je meer weten over deze functie?

Bel of stuur een mail naar John Spaan, HR-manager bij VAN DER MEY

 

Acquisities naar aanleiding van deze vacature worden niet op prijs gesteld.

Jagtlustkade 24
2171 AG Sassenheim
Tel: +31 252 241 800
info@vdmey.nl